Donkkoers23

 
 
 
Reglement Donkkoers 

- De vzw Donkvrienden organiseert op 15 augustus 2023 een wielerwedstrijd, met name de 94steDonkkoers. De wedstrijd gaat door op een afgesloten parcours van 2,5 km.
- Deelnemers geboren t.e.m. 1983 nemen een aanvang om 14.00 uur en rijden 16 ronden (40 km).
- Deelnemers geboren na 1983 nemen een aanvang om 16.00 uur en rijden 20 ronden (50 km). Deelnemers moeten minimum 14 jaar oud zijn op datum van de wedstrijd.
- Per reeks kunnen maximum 30 deelnemers starten.
- De Donkkoers is enkel toegankelijk voor plaatselijke bewoners en wielertoeristen, dewelke niet zijn aangesloten bij Belgian Cycling of Cycling Vlaanderen.
- Niet-plaatselijke bewoners en/of wielertoeristen dienen zich in schrijven via de website www.donkvrienden.be en betalen € 10 inschrijvingsgeld. Pas na bevestiging en betaling is de inschrijven definitief.
- Indien het maximum van 30 deelnemers op de dag van de wedstrijd nog niet is bereikt, kan men ook ter plaatse inschrijven. Het inschrijvingsgeld blijft ongewijzigd.
- Voor de aanvang van de wedstrijd verkrijgt elke deelnemer een rugnummer. Deze dient duidelijk en ordentelijk te worden opgespeld. Na de wedstrijd dient deze rugnummer opnieuw te worden ingeleverd.
- Tijdens de wedstrijd is het ten allen tijde verplicht om een valhelm te dragen. Indien hier geen passend gevolg aan wordt gegeven, behoudt de organisatie zich het recht voor om de deelnemer niet te laten  
   starten of uit koers te nemen.
- De deelnemer bevestigt door zijn deelname dat hij in een goede gezondheid verkeert.
- Vzw Donkvrienden kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen en/of verlies voor, tijdens en na de wedstrijd.
- Deelname prijs €10 te storten op rekeningnummer BE 197332 2284 6012 van vzw Donkvrienden, Galgeveld 17, 2500 Lier

 

Footer Donkrun

Footer Donkkoers

Footer Ontbijt

Footer Facebook